Stand with Ukraine / Підтримай Україну

Donate

Колективом кафедри випущений навчальний посібник Планування інформаційних операції за стандартами НАТО

Навчальний посібник підготовлено згідно з робочою програмою навчальної дисципліни “Стратегія і тактика інформаційної боротьби”, розробленою відповідно до освітньо-професійної програми підготовки для здобуття ступеня вищої освіти “Магістр” за спеціальністю: “254 – забезпечення військ (сил)”, спеціалізацією “Управління інформаційною безпекою у Збройних Силах” у галузі знань “25 – воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону”.

Колектив авторів: В. О. Кацалап, Ю. В. Цурко

Посібник розміщено на ресурсах центрального репозиторію Збройних Сил України. Посилання можете знайти в розділі – Бібліотека.

Translate »