Stand with Ukraine / Підтримай Україну

Donate

Методична діяльність

Інструкторсько-методичне заняття “Використання інформаційних технологій в освітньому процесі”

27січня, в інституті забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій науково-педагогічними працівниками кафедри застосування інформаційних технологій та інформаційної безпеки проведено інструкторсько-методичне заняття на тему “Використання інформаційних технологій в освітньому процесі”.

На занятті були присутні керівний складуніверситету, науково-педагогічні та наукові працівники інститутів і центрів. Розглянуто питання: особливості використання сервісівGoogleMeetта BigBlueButton в освітньому процесі; пропозиції щодо порядку проведення комплексного екзамену під час випускної атестації та продемонстровано можливості використання інтерактивної панелі в освітньому процесі.

На теперішній час в освітньому процесі Національного університету оборони України імені Івана Черняховського реалізовано можливість доступу до сервісів Google для навчальних закладів та власний сервер відео-зустрічей на платформі BigBlueButton. Аналіз використання платформи дистанційного навчання в освітньому процесі університету показав,що одночасне залучення великої кількості учасників до занять призводить до її перевантаження. З метою зниження навантаження на платформу дистанційного навчання та залучення іноземних фахівців, які не мають доступу до платформи дистанційного навчання Збройних Сил України, зокрема до конференцій і семінарів, відкритих занять у будь-якій формі, запропоновано використання сервісів GoogleMeet та BigBlueButton поза платформою дистанційного навчання університету. Використання сервісів спростить процедури реєстрації учасників наукового або освітнього заходу та надання ним прав доступу. Не потрібно буде генерувати велику кількість тимчасових реєстраційних даних і проходити передуючу ним адміністративну процедуру.

На занятті було продемонстровано процедури реєстрації, процесів створення і налаштування кімнат, особливості керування активністю учасників, можливі варіанти педагогічної взаємодії та демонстрації матеріалів.

Застосування запропонованих сервісів GoogleMeet та BigBlueButton дає змогу удосконалити організацію он-лайн занять та покращити їх інтерактивність.

Запропоновано варіант проведення комплексного екзамену з використанням системи дистанційного навчання, який удосконалює існуючий порядок проведення перевірки теоретичних знань та дозволяє перевірити практичні вміння слухачів.

Отже, використання сучасних інформаційних сервісів, таких як GoogleMeet та BigBlueButton дасть змогу використовувати додаткові комунікаційні інструменти в організації освітнього процесу й в цілому підвищити його ефективність.

Translate »