Stand with Ukraine / Підтримай Україну

Donate

Призначення та основні завдання кафедри

Призначення кафедри

Кафедра застосування інформаційних технологій та інформаційної безпеки є структурним підрозділом інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій Національного університету оборони України імені Івана Черняховського та призначена для: підготовки висококваліфікованих військових фахівців другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти; проведення наукових досліджень у галузі інформаційних технологій, проблемних питань інформаційної (в тому числі кібер) безпеки та інформаційно-аналітичного забезпечення у воєнній сфері.

Основні завдання кафедри

1. Підготовка військових фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти кваліфікації “професіонал, офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня” у галузі знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону” з кваліфікаційним рівнем “магістр” для Збройних Сил України, інших військових формувань держави зі спеціальності 254 “Забезпечення військ (сил)” за спеціалізаціями:

Інформаційно-аналітичне забезпечення органів військового управління”;

“Управління інформаційною безпекою у Збройних Силах”.

 

2. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої категорії (доктор наук, доктор філософії) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для Збройних Сил України та інших військових формувань у галузі знань 12 “Інформаційні технології” за спеціальністю “122 Комп’ютерні науки”.

3. Участь у підготовці військових фахівців для отримання повної вищої освіти та кваліфікації “професіонал, офіцер військового управління оперативно-стратегічного рівня та у підготовці військових фахівців для отримання повної вищої освіти та кваліфікації “професіонал, офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня” з кваліфікаційним рівнем “магістр” для Збройних Сил України, інших військових формувань держави за всіма спеціальностями та спеціалізаціями підготовки університету

4. Підготовка слухачів курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації з питань інформаційної безпеки та управління проєктами у сфері інформатизації. Участь в проведенні курсів професійної військової освіти осіб офіцерського складу оперативного (L-3) та стратегічного рівнів (L-4). Проведення освітніх заходів, у тому числі навчання військовослужбовців за напрямом кібербезпека. Впровадження в освітній процес університету сучасних інформаційних технологій (інтернет речей – IoT, штучного інтелекту, великих даних тощо).

5. Здійснення наукової, науково-технічної та науково-дослідної діяльності, наукового супроводження проектів, нормативно-правових документів з питань застосування інформаційних технологій, інформаційної (у тому числі кібер) безпеки та інформаційно аналітичного забезпечення органів військового управління.

6. Створення (удосконалення) нормат-правової та навчально-матеріальної бази за напрямом діяльності кафедри.

7. Забезпечення культурного й духовного розвитку особистості, виховання особового складу у дусі патріотизму й поваги до Конституції України.

Translate »