Stand with Ukraine / Підтримай Україну

Donate

ПРО КАФЕДРУ

ЗНАК каф ЗІТ ІБ та НУОУ 17.03.21

полковник

Пермяков
Олександр Юрійович

Рось
Анатолій Олександрович

полковник

Савченко
Віталій Анатолійович

Кафедра застосування інформаційних технологій та інформаційної безпеки, як складова структурна частина інституту інформаційних технологій Національного університету оборони України імені Івана Черняховського була створена у червні 2012 року.

Створена кафедра об’єднала два напрями: інформаційно-аналітичне забезпечення органів військового управління та управління інформаційною безпекою у Збройних Силах.

 

Напрямок інформаційно-аналітичного забезпечення бере свій початок з 1 вересня 2000 року коли була створена кафедра інформатизації штабів Національної академії оборони України, яку очолював доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України полковник Пермяков Олександр Юрійович. У джерел створення кафедри стояли провідні вчені у галузі військової кібернетики, системології, теорії прийняття рішень, дослідження операцій,  а саме:  доктор технічних наук, професор, Академік Міжнародної академії комп’ютерних наук і систем, Лауреат державної премії в галузі науки і технічки України, Заслужений діяч науки і техніки України Сбітнєв Анатолій Іванович; доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Солонніков Владислав Григорович та інші кандидати наук.

У 2003 році до складу кафедри увійшов центр імітаційного моделювання, що створений у рамках міжнародних програм співробітництва у військовій галузі за активного сприяння посольства США в Україні. З метою практичного випробування технічних можливостей центру імітаційного моделювання кафедри, вперше в Збройних Силах України проведено педагогічний експеримент щодо впровадження елементів системи розподіленого навчання в навчально-виховний процес та практичної перевірки основних методичних прийомів проведення дистанційної (on-line) лекції в системі розподіленого навчання.

З вересня 2007 року кафедра реорганізована у кафедру застосування інформаційних технологій, яку очолив підполковник Вернер Ігор Євгенович у складі навчально-наукового центру застосування інформаційних технологій. З березня 2010 року кафедра увійшла до складу інституту інформаційних технологій. У квітні 2011 року кафедру було змінено на кафедру застосування інформаційних технологій, високотехнологічних систем та геоінформаційного забезпечення, яку очолив кандидат технічних наук, полковник Чорнокнижний О.А.

Напрямок інформаційної боротьби бере свій початок з кафедри інформаційної боротьби Національної академії оборони України, яка була створена у 2001 році. Її очолив яку очолив доктор технічних наук, професор полковник Жук Сергій Якович. У джерел створення кафедри та започаткування освітнього і наукових напрямів інформаційної боротьби та забезпечення інформаційної безпеки держави стояли такі відомі вчені, як: доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Варюхін Володимир Олексійович; доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Рось Анатолій Олександрович; доктор технічних наук, професор Замаруєва Ірина Вікторівна та інші кандидати наук.

З 2002 року кафедрою була започаткована підготовка фахівців для вищої ланки керівництва Збройних Сил України та інших військових формувань, державних службовців, фахівців оперативно-тактичного рівня, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації – кандидатів і докторів наук усіх спеціальностей та спеціалізацій з питань інформаційної боротьби.

У 2007 році у зв’язку з реорганізацією Національної академії оборони України кафедри була розформована і знову створена у складі інституту державного військового управління Національного університету оборони України 1 березня 2010 року. Її очолив доктор військових наук, професор полковник Шемаєв Володимир Миколайович. Через рік, у процесі чергової реорганізації університету, кафедра ввійшла окремим напрямом до складу кафедри стратегії національної безпеки і оборони інституту державного воєнного управління.

 

З 1 липня 2012 року напрям інформаційної боротьби ввійшов до складу об’єднаної, з напрямом інформаційно-аналітичного забезпечення, кафедри застосування інформаційних технологій та інформаційної безпеки. Першим завідувачем створеної кафедри став доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Рось Анатолій Олександрович. Згідно штату кафедра налічувала 9 осіб, з яких 5 – докторів технічних наук та 4 – кандидати технічних наук.

У 2013 році був перший набір фахівців оперативного-тактичного рівня за спеціальністю “Управління інформаційною безпекою у Збройних Силах України”. З цього часу кафедра стає провідним підрозділом університету з питань організації, розвитку та вдосконалення системи інформаційної безпеки у Збройних Сил України.

З червня 2013 року по грудень 2017 року кафедру очолював доктор технічних наук, старший науковий співробітник полковник Савченко Віталій Анатолійович.

З червня 2018 року по теперішній час кафедру очолює доктор технічних наук, професор полковник Микусь Сергій Анатолійович.

Translate »